Bacino 0325420000

Bacino 0325420000

Washbowl with Overflow, 420mm

Bacino 0325420000
Bacino 0325420000
Bacino 0325420000
Bacino 0325420000

Washbowl with Overflow, 420mm

Bacino 0333420000

Bacino 0333420000

Washbowl with Overflow, 420mm

Bacino 0333420000
Bacino 0333420000
Bacino 0333420000
Bacino 0333420000

Washbowl with Overflow, 420mm

Bacino 0334520000

Bacino 0334520000

Washbowl with Overflow, 550m

Bacino 0334520000
Bacino 0334520000
Bacino 0334520000
Bacino 0334520000

Washbowl with Overflow, 550m

Bagnella 0451400000

Bagnella 0451400000

Washbowl without Overflow, 400mm

Bagnella 0451400000
Bagnella 0451400000
Bagnella 0451400000

Washbowl without Overflow, 400mm

Bagnella 0451480000

Bagnella 0451480000

Washbowl without Overflow, 480mm

Bagnella 0451480000
Bagnella 0451480000
Bagnella 0451480000

Washbowl without Overflow, 480mm

PuraVida 0369700000

PuraVida 0369700000

Washbowl Grounded, without Overflow, 700mm

PuraVida 0369700000
PuraVida 0369700000
PuraVida 0369700000
PuraVida 0369700000

Washbowl Grounded, without Overflow, 700mm

PuraVida 0370700000

PuraVida 0370700000

Washbowl Grinded, without Overflow, 700mm

PuraVida 0370700000
PuraVida 0370700000
PuraVida 0370700000

Washbowl Grinded, without Overflow, 700mm